Bouwondernemingen dienen zich immers zoveel mogelijk te concentreren op hun kernactiviteiten, het bouwen van kwaliteitswoningen.
Het GIW stelt daarvoor regelgeving op, in overleg met vertegenwoordigers van consumenten organisaties, van de bouwondernemers en van de Nederlandse gemeenten.
Bouwend Nederland komt op voor de belangen van haar leden, de bouw- en infrabedrijven in Nederland. Op uiteenlopende beleidsterreinen worden daarom activiteiten ontplooid, Klik hier voor meer...